Wettelijke Bepalingen

Door de pagina’s van deze site door te bladeren, erkent de internetgebruiker de grenzen van de verantwoordelijkheid en de gebruiksvoorwaarden van de site te hebben gelezen en aanvaard. De internetgebruiker aanvaardt de beperkingen die door het internetnetwerk worden geboden bij het raadplegen van de pagina’s van de site. SPL ORLÉANS VAL DE LOIRE TOURISME kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele problemen bij de verbinding met het internetnetwerk of bij het bekijken van de pagina’s van de site. De internetgebruiker erkent met name op de hoogte te zijn gebracht van de verschillen in interpretatie van internetpagina’s door de diverse op de markt beschikbare browsers.

COPYRIGHT

De website https://www.tourisme-orleansmetropole.com/nl is eigendom van SPL ORLÉANS VAL DE LOIRE TOURISME.
Overeenkomstig het wetboek van intellectuele eigendom is elke exploitatie (weergave of reproductie) van het geheel of een gedeelte van de website strikt verboden zonder de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Faire Savoir. Eenieder die dit verbod overtreedt, zal burgerlijk en strafrechtelijk aansprakelijk worden gesteld en kan worden vervolgd op grond van namaak.

WAARSCHUWINGEN

De niet-exhaustieve gegevens die op de website van SPL ORLÉANS VAL DE LOIRE TOURISME worden gepresenteerd, worden uitsluitend ter informatie verstrekt. SPL ORLÉANS VAL DE LOIRE TOURISME kan daarom niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele wijzigingen die in de loop van het jaar plaatsvinden. Bijgevolg is het uw verantwoordelijkheid om de juistheid van de informatie te controleren bij onze dienstverleners.

Deze website publiceert dynamische informatie, met name wanneer de internetgebruiker gebruik maakt van de zoekmachines waarover hij beschikt. Deze informatie is afkomstig uit de database Tourinsoft, gefinancierd door de regio Centre-Val-de-Loire en beheerd in samenwerking met de CRT Centre-Val-de-Loire en de A.D.R.T du Loiret. Deze verwerking is aangegeven bij de C.N.I.L. (dossiernr. 1595334). De van aanbieders van toeristische diensten verzamelde informatie wordt geacht juist te zijn op het moment van publicatie op de site, maar is niet contractueel. De A.D.R.T. is niet verantwoordelijk voor de informatie, noch voor de organisaties die deze verzamelen of verspreiden.

De SPL ORLÉANS VAL DE LOIRE TOURISME kan in geen geval beschouwd worden als partner of tussenpersoon in een economische of andere relatie die direct of indirect tussen de gebruiker en een adverteerder tot stand zou kunnen komen.

SPL ORLÉANS VAL DE LOIRE TOURISME behoudt zich, in haar hoedanigheid van eigenaar van de site, het recht voor om naar eigen goeddunken en zonder enige verplichting, alle of een deel van haar diensten of de elementen die op haar site staan, te verwijderen, te verbeteren of te corrigeren. Zij garandeert niet dat de diensten op haar site zonder onderbreking of fout zullen worden verleend, of dat eventuele gebreken zullen worden verholpen. Zij geeft ook geen garantie en wijst alle verantwoordelijkheid af in geval van aanwezigheid van virussen of andere elementen die schadelijk kunnen zijn voor de gebruiker.

De gebruiker, die verzocht werd deze voorafgaande waarschuwing te lezen alvorens de site te raadplegen, wordt verondersteld volledig op de hoogte te zijn van deze waarschuwing en zich er zonder voorbehoud aan te houden.

HYPERLINKS

SPL ORLÉANS VAL DE LOIRE TOURISME wijst alle verantwoordelijkheid af voor websites die toegankelijk zijn vanaf haar eigen site.

Het is niet nodig vooraf een aanvraag in te dienen om een hyperlink naar het domein https://www.tourisme-orleansmetropole.com/nl of rechtstreeks naar zijn pagina’s te creëren.

Deze vrijheid is evenwel in overeenstemming met de aanbevelingen en het gebruik van Internet en met name:

  • omvat niet het recht om de inhoud te reproduceren om deze link te creëren;
  • niet wordt verleend aan media die informatie verspreiden van polemische, pornografische of xenofobe aard, of die de gevoeligheden van anderen kunnen kwetsen
    word;
  • niet verleend aan sites die de pagina’s van de site https://www.tourisme-orleansmetropole.com/nl integreren in de pagina’s van een andere site (door middel van frames, enz.);
  • is niet van toepassing op downloadbare documenten en media (PDF, archieven, afbeeldingen en video’s).

De aanwezigheid en de uitvoering van hyperlinks naar andere sites vormen geen garantie voor de kwaliteit van de inhoud en het goed functioneren van die sites. SPL ORLÉANS VAL DE LOIRE TOURISME kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud en de informatie, diensten en producten die de internetgebruiker kan aantreffen op de site waarnaar een hyperlink is opgenomen vanaf de SPL ORLÉANS VAL DE LOIRE TOURISME site.

De internetgebruiker moet deze informatie met de gebruikelijke voorzorgsmaatregelen gebruiken.

INFORMATIETECHNOLOGIE EN BURGERLIJKE VRIJHEDEN

De website SPL ORLÉANS VAL DE LOIRE TOURISME is aangegeven bij de Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL): nr. 2075146V0 van 21 juni 2017.
U hebt recht op toegang tot, wijziging, rechtzetting en verwijdering van de gegevens die u betreffen (art. 34 van de wet “Informatique et Libertés” van 6 januari 1978). Voor alle verzoeken, gelieve contact op te nemen met

SPL ORLÉANS VAL DE LOIRE TOURISME
23 place du Martroi – CS 95632
45 056 Orléans cedex
Telefoon: 02 38 24 05 05
https://www.tourisme-orleansmetropole.com/nl


De persoonsgegevens die op de site worden verzameld, vloeien voort uit de vrijwillige mededeling van een e-mailadres bij het verzenden van een e-mailbericht en/of bij het aanvragen van informatie via de desbetreffende formulieren. De op deze manier verzamelde gegevens worden alleen gebruikt om de gevraagde informatie door te geven en zijn alleen bestemd voor SPL ORLÉANS VAL DE LOIRE TOURISME.

De in dit kader verzamelde gegevens mogen niet worden doorgegeven aan derden of worden meegedeeld voor doeleinden waarin niet is voorzien.

FOTOCREDITS

De foto’s (behalve die van de bestanden van de dienstverleners) zijn eigendom van SPL ORLÉANS VAL DE LOIRE TOURISME en/of hun auteurs, die allen door een copyright worden genoemd.

In geen geval mag een foto van de website tourisme-orleans.com op een ander medium worden gebruikt zonder voorafgaande toestemming van SPL ORLÉANS VAL DE LOIRE TOURISME en de auteur of rechtmatige eigenaar.

JURIDISCHE INFORMATIE

Directeur van de publicatie: De directeur van SPL ORLÉANS VAL DE LOIRE TOURISME: Axel DE BEAUMONT

Web content managers: Marjorie HIGOA, Benoît CLAIR

Siret : 81995864600021

Ontwerp, productie en hosting van de website :

FAIRE SAVOIR
Horizon Park de Haute Borne
2/6 avenue de l’horizon – Gebouw 4
59650 VILLENEUVE D’ASCQ
Telefoon: 03 20 58 91 52 / Fax: 03 20 58 91 53
contact@faire-savoir.com
www.faire-savoir.com

Laten we samen verbonden blijven
Volg ons

#orleanstourisme