Privacybeleid

Orléans Val de Loire Tourisme houdt zich aan de nieuwe wetgeving inzake gegevensbescherming (RGPD).
Wanneer u onze website en aanverwante diensten gebruikt, verzamelen en verwerken wij bepaalde gegevens. In dit privacybeleid wordt uitgelegd welke informatie Orléans Val de Loire Tourisme over u verzamelt, hoe we die verzamelen, met welk doel en welke rechten u hebt met betrekking tot uw persoonsgegevens.
Welke informatie wordt verzameld en waarom?
Orléans Val de Loire Tourisme is de entiteit die verantwoordelijk is voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
De lijst van persoonsgegevens en de redenen waarom wij deze informatie verzamelen, worden hieronder toegelicht.

COOKIES

Het surfen op https://www.tourisme-orleansmetropole.com/nl kan ertoe leiden dat er cookies op de computer van de gebruiker worden geïnstalleerd. Een cookie is een klein bestand waarmee de gebruiker niet kan worden geïdentificeerd, maar dat informatie vastlegt met betrekking tot de navigatie van een computer op een site.

Website cookies

De aldus verkregen gegevens zijn bedoeld om het latere surfen op de site te vergemakkelijken en zijn ook bedoeld om anonieme metingen van de frequentie mogelijk te maken (via tools zoals Tourinsoft of Google Analytics).
Duur van de toestemming voor het plaatsen van cookies: 13 maanden.

Cookies van derden

Sommige pagina’s van de website bevatten knoppen of modules van sociale netwerken van derden (Facebook, Twitter en Pinterest) waarmee de gebruiker de functionaliteiten van deze netwerken kan gebruiken en in het bijzonder inhoud van de website met andere mensen kan delen.
Wanneer de gebruiker een webpagina bezoekt waarop een van deze knoppen of modules aanwezig is, kan de browser van de gebruiker informatie sturen naar het sociale netwerk, dat dit bezoek vervolgens kan koppelen aan het profiel van de gebruiker.
Cookies van sociale netwerken, die wij niet controleren, kunnen dan door deze netwerken in de browser van de gebruiker worden geplaatst. Wij nodigen de gebruiker uit om het vertrouwelijkheidsbeleid van elk van de sociale netwerksites te raadplegen om op de hoogte te zijn van de doeleinden waarvoor de sociale netwerken informatie kunnen verzamelen dankzij deze knoppen en modules.
Als u de installatie van een cookie weigert, kan het onmogelijk zijn om toegang te krijgen tot bepaalde diensten op deze site.
De gebruiker kan zijn browser echter zo instellen dat de registratie en het gebruik van zijn persoonsgegevens worden verhinderd.

Meer informatie op de CNIL-website.

NIEUWSBRIEVEN EN INFORMATIEVE E-MAILS

Via de website verzamelde gegevens: e-mailadres*, IP-adres.
Velden gemarkeerd met een asterisk (*) zijn verplicht.
Deze gegevens worden gebruikt om u te informeren over de troeven van de bestemming die door Orléans Val de Loire Tourisme gepromoot worden, promotionele aanbiedingen, de lancering van wedstrijden, toeristische nieuwtjes en evenementen die u niet mag missen.
Bewaartermijn: 3 jaar of totdat de betrokkene zich afmeldt (via de afmeldlink die in de nieuwsbrieven is geïntegreerd).

CONTACTFORMULIEREN
Algemeen contactformulier

Verzamelde gegevens: Voornaam*, Achternaam*, E-mail*, Telefoon*, Bericht*, IP-adres + mogelijkheid om een vakje aan te vinken om in te schrijven op de nieuwsbrief.
Velden met een asterisk (*) zijn verplicht.
De verzamelde gegevens, via het contact met onze diensten vanaf de website, stellen ons in staat om aan uw behoeften te voldoen. Deze gegevens worden niet gebruikt buiten de noodzaak om u een antwoord te geven, tenzij u ermee instemt om u op de nieuwsbrief te abonneren (zie punt hierboven).
Bewaartermijn: 3 jaar.

Boekingsmotor voor accommodatie

Verzamelde gegevens: Titel, Naam*, Voornaam*, Adres*, Adres 2, Postcode*, Stad*, Land, Telefoon*, E-mail*, E-mailbevestiging*, IP-adres + mogelijkheid om een vakje aan te vinken om in te schrijven op de nieuwsbrief.
Velden met een asterisk (*) zijn verplicht.
Deze gegevens worden verzameld in het kader van een reservering. Sommige daarvan worden doorgegeven aan de beroepsbeoefenaar om de gevraagde dienst te kunnen verrichten. Zij worden niet gebruikt buiten hun noodzaak om u een antwoord te geven, tenzij u instemt met een abonnement op de nieuwsbrief (zie paragraaf hierboven).
Instandhoudingsperiode: 3 jaar.

Verkoopmotor voor rondleidingen,

CityPass, ticketing, pakketten
Verzamelde gegevens: E-mail*, Herhaal e-mail, Wachtwoord, Herhaal wachtwoord, al dan niet aan te vinken vakje “ik ben een professional”, Titel, Achternaam*, Voornaam*, Adres*, Postcode*, Gemeente*, Land*, Telefoon, Mobiele telefoon*, IP-adres + de mogelijkheid om de algemene verkoopsvoorwaarden te bevestigen en informatie te ontvangen van Orléans Val de Loire Tourisme door middel van het aanvinken van vakjes.
Velden gemarkeerd met een asterisk (*) zijn verplicht.
Deze gegevens worden verzameld als onderdeel van een boeking.
Het wordt voor geen enkel ander doel gebruikt dan om u een antwoord te geven, tenzij u ermee instemt om u op de nieuwsbrief te abonneren (zie paragraaf hierboven).
Instandhoudingsperiode: 3 jaar.

ONLINE BETALING

Uw bankgegevens zijn gecodeerd en niet toegankelijk. Wij slaan deze informatie niet op. Ze worden beheerd door onze partner E-transactions (Crédit Agricole) voor online betaling.
Wanneer bepaalde informatie verplicht is om toegang te krijgen tot specifieke onderdelen van de site, wordt dit verplichte karakter aangegeven op het moment dat de gegevens worden ingevoerd. Als u weigert verplichte informatie te verstrekken, hebt u mogelijk geen toegang tot bepaalde diensten, functies of delen van de site.

GEGEVENSOPSLAG EN -BEVEILIGING

Orléans Val de Loire Tourisme verbindt zich ertoe de nodige en redelijke maatregelen te treffen om uw gegevens te beschermen. De website treft organisatorische, softwarematige, juridische, technische en fysieke maatregelen om de vertrouwelijkheid en veiligheid van uw persoonsgegevens te waarborgen.

ONDERAANNEMERS

Ook onderaannemers moeten voldoen aan alle verplichtingen van de RGPD, met name om een optimale gegevensbescherming te garanderen.

TOEGANG TOT EN VERSPREIDING VAN INFORMATIE

Orléans Val de Loire Tourisme heeft niet de bedoeling financieel voordeel te halen uit de verzamelde gegevens. De toegang tot uw persoonlijke gegevens is strikt beperkt tot de door Orléans Val de Loire Tourisme beoogde doeleinden. De verzamelde gegevens kunnen evenwel worden meegedeeld aan onderaannemers die contractueel belast zijn met de uitvoering van de taken die noodzakelijk zijn voor de goede werking van de website en zijn diensten en voor het goede beheer van de relatie met u. Er wordt gespecificeerd dat de onderaannemers, in het kader van de uitvoering van hun diensten, slechts beperkte toegang hebben tot uw gegevens en contractueel verplicht zijn deze te gebruiken overeenkomstig de bepalingen van de toepasselijke wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens.
Uw informatie kan, indien nodig, worden geraadpleegd om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen; bijvoorbeeld om te voldoen aan een gerechtelijk bevel of een andere gerechtelijke procedure die door de relevante autoriteiten is uitgevaardigd.
Overeenkomstig de wettelijke en reglementaire bepalingen beschikt u over het recht van toegang, verzet, rectificatie, beperking en verwijdering van de u betreffende gegevens.
Elk verzoek met betrekking tot de uitoefening van uw rechten moet worden gericht aan het adres van Orléans Val de Loire Tourisme (gegevens hieronder).
Voor informatie over uw rechten kunt u terecht op de website van de CNIL.

CONTACT OPNEMEN

Om informatie te verkrijgen over de verwerking van persoonsgegevens of om uw rechten met betrekking tot uw gegevens uit te oefenen, kunt u contact opnemen met Orléans Val de Loire Tourisme:

  • Per e-mail: gchatelier@tourisme-orleans.com
  • Per post:
    ORLÉANS VAL DE LOIRE TOURISME
    23 place du Martroi – CS 95632
    45056 Orléans cedex
    Alle verzoeken moeten zo veel mogelijk informatie bevatten, zodat zij zo snel mogelijk kunnen worden verwerkt, met een maximumtermijn van 1 maand.
Laten we samen verbonden blijven
Volg ons

#orleanstourisme